Rowery

OFERUJEMY WYPOŻYCZENIE ROWERÓW

Cennik

 • 1 godzina – 7,00 zł
 • każda kolejna – 5,00 zł
 • 1 dzień (9.00-23.00) – 35,00 zł
 • 1 doba – 40,00 zł
 • tydzień – 145,00 zł

Warunki wypożyczania rowerów

 • Należy przedstawić dwa dokumenty tożsamości (obowiązkowo dowód osobisty), paszport lub prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa. Wiek biorącego do wypożyczania minimum 18 lat.
 • Za wypożyczenie płaci się gotówką wg cennika.
 • Rower należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy, jeżeli termin zwrotu roweru przedłuży się spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty (każda rozpoczęta godzina liczona będzie jako pełna godzina).
 • Przedstawiciel wypożyczalni pobiera kaucję zwrotną na czas wypożyczania roweru w wysokości 100 zł rower.
 • Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację warunków wypożyczalni oraz zawarcie umowy z wypożyczalnią.
 • Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 • Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru, na podstawie zawartej umowy do czasu jego zwrotu.
 • Gdy rower ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony wypożyczający poniesie koszty szkody w całości według ustalonego cennika napraw.
 • Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 • Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.