Oferta obowiązuje od 01 kwietnia do 31 października 

poza tym terminem min liczba to 10 osób.